Sociální rehabilitace Exodus

 

Sdružení občanů Exodus, U Zvonu 51, 330 11 Třemošná

Kontakt a bližší informace

Petra Pacáková - vedoucí

e-mail: pacakova(zavináč)exodus(tecka)cz

web www.exodus.cz

tel.: 377 856 539, mobil: 605 053 226
(TOTO NEJSOU ČÍSLA NA FYZICKOU REHABILITACI ZAHRADNICKÁ - to je zde)

Sociální rehabilitace (jako sociální službu) poskytujeme od roku 2007. Tato sociální služba je určena klientům se zdravotním postižením. Slouží k dosažení jejich samostatnosti, rozvoji schopností, dovedností a začleňování do širší společnosti. 

Forma poskytování: ambulantní a pobytová

Ambulantní forma:

 • počet klientů - 6
  • okamžitá kapacita
 

pondělí: 10:00 - 12:00 - dle domluvy
úterý: 10:00 - 12:00 - dle domluvy
středa: 10:00 - 12:00 - dle domluvy
čtvrtek: 10:00 - 12:00 - dle domluvy
pátek: 10:00 - 12:00 - dle domluvy
sobota: 10:00 - 12:00 - dle domluvy
neděle:

¨

KURZY SOCIÁLNÍ REHABILITACE EXODUS 2019

pořádá a bližší info - Sdružení občanů Exodus, vedoucí soc. rehabilitací Petra Pacáková,

pacakova@exodus.cz, 605 053 226, U Zvonu 51, 330 11 Třemošná, www.exodus.cz

Zařízení, ve kterém kursy probíhají je plně bezbariérové se stálou asistenční službou během kursu. Ubytování je ve 1 - 4 lůžkových pokojích (standard nebo nadstandard). Večery je možné trávit při společenské zábavě. Sál je vybaven zvukovou a obrazovou aparaturou vč. dataprojektoru, šipky, společenské hry, počítače a mnoho dalšího.

Kromě ubytování a plné penze (jež jsou zahrnuty v ceně kursu) možnost občerstvení na baru i večer.

Kursy jsou finančně podporovány o. s. Exodus, Ministerstvem práce a sociálních věcí a dalšími partnery.

 

Poslání, cíle a zásady poskytované služby

sociální rehabilitace Exodus

Poslání

 • Jsme solidární s lidmi s postižením, počítáme však s osobností každého z nich a vycházíme z toho, že jsou si své věci schopni zařídit sami, vytvoříme-li jim k tomu podmínky.
 • Je určena lidem s  tělesným, sluchovým, zdravotním, zrakovým, kombinovaným a jiným zdravotním postižením nad 16 let.
 • Poskytováním služby pomáháme lidem s postižením v posilování co možná nejvyšší úrovně sebevědomí, upevňování získaných dovedností a znalostí. U každého hledáme cestu pro další rozvoj, jak osobní, tak ve vzdělávání. Rozvíjíme samostatnost a sebeobslužnost každého uživatele služby, které potom vedou ke snadnějšímu začlenění, nebo návratu do běžného života.
 • Probíhá v Domě Exodus ve Třemošné, kde je jedenáct vybavených pokojů, galerie pro společenské akce, recepce, kuchyně, jídelna a další zázemí, vše s plně bezbariérovým přístupem. Služba je ambulantní a pobytová, která probíhá zpravidla formou týdenních pobytů s různým zaměřením a zúčastnit se může kdokoli z cílové skupiny z Česka.

 

Cíle

 • zvýšení vzdělávacích schopností a dovedností (k tomu využíváme hudební terapie, kurzy keramiky a PC, dramaterapie, pohybové aktivity, výtvarné techniky a terapie),
 • aktivní denní program uživatele, poznávání okolí (exkurze, prohlídky památek ap.),
 • hledání aktivit a programů, které bude klient schopen využívat i po skončení služby, jako např. sportovní aktivity,
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti (s využitím bezbariérových pokojů),
 • nácvik drobných domácích úkonů (s využitím bezbariérové kuchyně, prádelny ap.),
 • začlenění do kolektivu, kontakt se společenským prostředím, návštěvy kulturních akcí, výstavy,
 • udělat z sociální rehabilitace „odrazový můstek“ pro budoucí rozvoj a rozhled klienta.

 

Zásady

 • dodržování práv uživatelů, respektování volby uživatelů, individuální přístup ke každému člověku
 • individuální přístup – s každým klientem jednáme, jako by byl náš jediný, nikoli jako s dalším číslem do statistiky
 • partnerství – poskytujeme službu tak, aby bylo zřejmé, při zachování profesionality, že máme zájem o klienta jako partnera v dialogu
 • respektování svobodného rozhodování klientů – respektujeme právo klienta rozhodnout se jinak, než mu nabízíme, neboli respektujeme i jeho odmítnutí našich doporučení
 • využití běžných zdrojů společnosti – nevymýšlíme vzdušné zámky, ale snažíme se nabídnout co nejpřirozenější a nejbližší možnou variantu řešení v okolí bydliště
 • důvěrnost – o všem, co se od klienta dozvíme, zachováváme mlčenlivost před třetí stranou

 

S klienty, kteří naši službu již navštívili, nebo ji navštěvují opakovaně, jsme schopni pracovat více do hloubky a zdokonalovat již procvičené věci. Vidíme postup, kterým klient během doby prošel, a dokážeme lépe vytvořit individuální plán.

Placené služby sociální rehabilitace

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI pobytové i ambulantní formy jsou poskytovány bezplatně:

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

HRAZENÉ ČINNOSTI pobytové formy:

 • ubytování – 157,30 Kč/den 
 • poskytnutí stravy:
 • celodenní  - 157 Kč/ den
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – 130 Kč /hod.  podle skutečně spotřebovaného času

 

Ceník fakultativních a doplňkových služeb platný od 1.1. 2015

Uživateli mohou být dále poskytovány fakultativní a doplňkové služby. Tyto služby jsou nabízeny v souladu se zákonem č. 108/2006 o sociálních službách nad rámec základních činností. Fakultativní služby jsou služby, které souvisí s péčí a podporou člověka a poskytují se nad rámec základních činností. Poskytují se individuálně po vzájemné dohodě mezi Uživatelem a Poskytovatelem.

Doplňkové služby jsou služby, které jsou ve Sdružení občanů Exodus zajišťovány cizími subjekty (například pedikúra, kadeřnice apod.)

 

Ceník fakultativních služeb

 

Černobílá jednostranná kopie A4                                         1,- Kč/ 1 kus

 

Černobílá oboustranná kopie A4                                          2,- Kč/ 1 kus

 

Barevná jednostranná kopie A4                                            8,-Kč/ 1 kus

 

Barevná oboustranná kopie A4                                             16,-Kč/ 1 kus

 

Doprava Mikrobusem Mercedes Sprinter s plošinou            16,-Kč/ 1 km                                        

 

Čekání řidiče                                                                         150,- Kč/ 1 hodina

 

Praní prádla                                                                           20,-Kč/ 1 praní

 

 

Ceník doplňkových činností

 

Kadeřnice                                                                              dle jejího ceníku

 

Pedikérka                                                                              dle jejího ceníku  

 

Fyzioterapie                                                                          dle jejího ceníku

 

Podrobné informace klienti naleznou na www.exodus.cz nebo v Domě Exodus U Zvonu 51, Třemošná.

 

 

Obrázek: