Naše poslání

Jsme solidární s lidmi s postižením, počítáme však s osobností každého z nich a vycházíme z toho, že jsou si své věci schopni zařídit sami, vytvoříme-li jim k tomu podmínky.

provozujeme

 • chráněné dílny (keramika, digitalizace)
 • denní stacionář s ergoterapií (tkaní, svíčky, košíkářství aj.)
 • zájmovou činnost, odlehčovací služby
 • sociálně-rehabilitační pobyty
 • poradenství, rekvalifikaci
 • další služby dle potřeb klientů (doprava, půjčování pomůcek aj.)
 • absolventské praxe
 • web scriptum.cz, kde nekomerčně zpřístupňujeme česká exilová a samizdatová periodika
 • v Domě Exodus též fyzická rehabilitace
 • sociálně rehabilitační kurzy

umíme

 • uspořádat seminář
 • vystrojit svatbu
 • zajistit rodinné pobyty s celodenní stravou
 • poskytnout náhradní plnění místo povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
 • vyrobit na individuální zakázku keramické, svíčkařské a tkalcovské zboží
 • pronájem prostor na školení (možno včetně všech služeb - ubytování, strava, tlumočení apod.)
 • co si jen budete přát ...
Obrázek: