Sociálně terapeutická dílna Exodus, Krašovská 30, Plzeň - Košutka

Sociálně terapeutická dílna Exodus funguje od 15.10. 2015. Pomáhá lidem s psychiatrickým, tělesným, mentálním a kombinovaným handicapem. 
 
Standard č. 1
 
 Poslání, cíle, a zásady poskytované služby v Sociálně terapeutické dílně Exodus
Pravidla jsou určena pro pracovníky zařízení a pro uživatele
 
Poslání služby
Posláním Sociálně terapeutické dílny Exodus je poskytování ambulantních terapeutických služeb osobám, kteří mají sníženou pracovní a zdravotní schopnost z důvodu zdravotního postižení / tělesného, psychiatrického, mentálního a kombinovaného postižení/. Pomáháme klientům služby k co největší samostatnosti a nezívislosti, díky naplňování individuálních potřeb na základě individuálních plánů. Snažíme se, aby se klienti co nejvíce integrovali do běžného života společnosti.
 
Cíle služby
1) Rozvoj nebo zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního prostředí, obnovení nebo zachování původního stylu života
- integrace uživatelů zpět do společnosti (přítomnost v běžném prostředí, MHD, restaurace, kulturní památky - zvyšuje samostatnost a představuje první krok k integraci) - dle možností a schopností uživatele.
2) Rozvoj schopností a dovedností uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho budou schopni, vést samostatný život
- komunikace s ostatními uživatelim vytvořit příležitosti ke společenskému kontaktu, rozvoj sociální kompetence, aktivizace psychického stavu uživatelůprostřednictvím terapeutických činností.
3) Snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů.
4) Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návykůa dovedností.
5) Spolupráce s ostatními návaznými službami připravit klienty na zařazení do běžného nebo chráněného zaměstnání.
6) Poskytnutí stravy nebo zajištění stravy.
 
Cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří osoby s tělesným, psychiatrickým, mentálním  a kombinovaným postižením, lidé na invalidním vozíku (pokud nejsou soběstační, pouze za přítomnosti vlastního osobního asistenta - z důvodu manipulace s vozíkem, pomoc při chození na toaletu,......) ve věku 19 až 64 let, které ukončili základní školní docházku ve speciální nebo praktické škole, popř. vyučené v učebních oborech při speciálních zařízeních a nejsou umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Mohou být i lidé, kteří mají střední školu ukončenou maturitní zkouškou.
 
Zásady a principy poskytované sociální služby
"Integrace" - Začlenění uživatelů do širšího sociálního prostředí.
"Nezávislost" - Uživatelé mají možnost rozhodovat o svém životním stylu, být odpovědní za svůj život, vyjadřovat své potřeby a přání, to vše v rámci mezí, které obecně platí pro celou společnost.
"Respektování potřeb a volby" - Rozsah a způsob poskytování služby vychází z potřeb uživatelů.
"Partnerství a komunikace" - Součástí poskytované služby je vzájemná spolupráce a partnerství mezi našimi zaměstnanci a uživateli, která má směřovat k dosažení dohody.
"Kvalita a odbornost" - Všichni zaměstnanci Sociálně terapeutické dílny exodususilují o maximální možnou kvalitu a odbornost poskytované služby, kterou pak mohou uživatelé s důvěrou přijímat.
"Rovnost" - Všichni uživatelé a zájemci o poskytovanou službu jsou si rovni v právech i důstojnosti bez ohledu na způsob života, původ a víru.
"Podpora" - Podstatou této zásady je podpora uživatele při utváření hodnot běžného lidského života a budování svého místa ve společnosti.
"Konkrétní služba konkrétnímu uživateli" - Při plánování služby se vychází z konkrétní situace uživatele, z jeho potřeb  a přání.
 
Naše služba není určena pro tyto uživatele, kterým se zároveň omlouváme, že nejsme schopni poskytnout své služby
- uživatelé, kteří z důvodu zrakového postižení  (nevidomí, slabozrací, se zbytky zraku) vyžadují vlastní asistenci
- uživatelé závislí na alkoholu či jiných návykových látkách (drogy...)
 
 
Vypracovala: J. Rajzlová / vedoucí STD Exodus /, R. Martínek / pracovník v soc. službách /
 
V Plzni dne 11. 1. 2016
 
Sociálně terapeutická dílna Exodus
Všechny prostory Sociálně terapeutická dílny Exodus jsou bezbariérové včetně sociálního zařízení. Tudíž jsou přístupné i vozíčkářům.
Klienti mají k dispozici odpočinkovou místnost, kde mohou odpočívat, číst, nebo pracovat na PC s internetem.
Kde nás najdete?
Tovární 357/3, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí /výstup z tramvaje č. 2, zastáva Palackého náměstí - proti nákupnímu centru Plaza/
Personální zajištění
Vedoucí: Jindřiška Rajzlová, tel. 777 656 204
Terapeut/ka: Jana Sadílková, Kryštof Jindra
Sociální pracovník: Jiřina Bělohradská, DiS.
 
PROVOZNÍ DOBA
Pondělí:    8:00 - 15:00 hod.
Úterý:       8:00 - 15:00 hod.
Středa:      8:00 - 15:00 hod.
Čtvrtek:    8:00 - 15:00 hod.
Pátek:       8:00 - 15:00 hod.
V těchto hodinách je možné navštívit naše zařízení, popřípadě si zakoupit výrobky zhotovené našimi klienty.
V naší Sociálně terapeutické dílně Exodus máme stále volnou kapacitu. Pokud máte zájem, volejte na tel. č. 777 656 204 a domluvte si schůzku v našich prostorách STD Exodus, kde Vám velice rádi a ochotně sdělíme vše o této sociální službě.
Jste kdykoliv srdečně zváni, protože starajíce se o štěstí druhých nacházíme své vlastní.
 
Poděkování sponzorům Sociálně terapeutické dílny
Děkujeme níže uvedeným za laskavé přispění materiálem, který používáme k pracovní terapii.
korálky: JABLONEX GROUP.a.s., Palackého 3145/41, JABLONEC NAD NISOU
korálky: ČESKÉ KORÁLKY, Rangl - Macháček, GLASS METAL COMPONENTS, Liberecká 18, JABLONEC NAD NISOU
stuhy, mašle: STUHA a.s., Radima Drejsla 93, DOBRUŠKA
látky: SAMETEX spol. s.r.o., ul. ČSA 830, KRASLICE
Zdeněk Kubák - umělecká tkalcovna, Výroba metrového textilu a příze, Kunžatecká 25, STRMILOV
Dřevěné rámečky a rámy: Rodina NORKOVÝCH, Těnovice 6, SPÁLENÉ POŘÍČÍ
Velkosklad ORANGE, p. Cibulka
Pekárna VOKURKA, p. Vokurka
TROLLI s.r.o.
Velkosklad TRIAL a.s., p. Řeřicha
PERRI CRISPS a SNACKS, p. Popp
Tiskárna BÍLÝ SLON v Plzni
Firma RENWEL, p. Václav Jung
Sl. Veronika Šípková, ubrousky pro výtvarné kurzy / ubrousková technika