Rekvalifikační kurz a chráněná dílna v Plzni 1994 - 95

 
V r. 1994 a 1995 jsme uskutečnili šestiměsíční rekvalifikační kurs "hrnčíř-keramik" pro 7 zdravotně postižených účastníků v Plzni. Na kurs máme vlastní akreditaci.
Ti po jeho absolvování začali pracovat v chráněné keramické dílně, kterou jsme vybudovali v Plzni v Plzenecké ulici za přispění městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a Západočeské energetiky.
Dílna byla otevřena v dubnu 1995 a v září 1998 se přesunula do právě otevřeného Domu Exodus.