Rehabilitační kurzy 1993 - 94

 
Ještě před otevřením Domu Exodus jsme uspořádali

  • v prosinci 1993 kurs sociální rehabilitace pro 17 vozíčkářů a těžce tělesně postižených v Karlových Varech v sanatoriu Thomayer
  • v říjnu až prosinci 1994 šest kursů sociální rehabilitace pro celkem 115 osob (astmatiky, kardiaky, dva pro onkologicky nemocné, tělesně TZP) v Karlových Varech, Žinkovech a Samopších.

Zejména s posledním kursem vyjádřili účastníci maximální spokojenost. Výdaje byly hrazeny ze 75% z grantu Ministerstva zdravotnictví a sponzory. Jednotliví účastníci hradili pouze 25% skutečných nákladů.