Chráněné dílny - digitalizace

Otevřeli jsme ji počátkem roku 2007. Digitalizuje, indexuje a elektronicky archivuje dokumenty.
 
Je schopna zdigitalizovat, tedy převést z fyzické podoby (tištěný text, papírový časopis, papírová kniha, negativy, diapozitivy, filmy, VHS kazety atd.) do formy digitálního záznamu a uložit ho na dohodnutý nosič (flash, CD, externí disk).
 
Pokud si chcete nechat např. zdigitalizovat rodinné fotoalbum, obraťte se na nás. Stojíme si o malé zakázky.
 
Zadáním zakázky dáváte práci lidem s handicapem. Více na domovské stránce dílny digidilna.cz
 
Spolupracujeme s úřady, firmami, obcemi i nevládní sférou.
 
Zcela unikátní projekt v Česku je digitalizace významných titulů českých exilových i samizdatových periodik. Zpřístupňujeme je nekomerčně na samostatných stránkách scriptum.cz. Ty časopisy jsou až na úplné výjimky zcela nedostupné, ať papírově či digitálně. Vše je pro uživatele zdarma.

Obrázek: