Jeden za všechny, všichni za jednoho 1994 - 95

Vánoční kampaň "Jeden za všechny, všichni za jednoho"

listopad 1994 - březen 1995

Kampaň byla první, která propagovala projekt v celém Česku. 
Cílem bylo získat finanční prostředky na dostavbu a propagace nabízených služeb. 
Za pomoci mnoha sponzorů se nám podařilo s minimálními náklady zajistit: 

 • informační letákový dopis do poštovních schránek 150.000 domácností západních Čech první týden v prosinci 1994. Obsahoval informaci o projektu a probíhající kampani, možné způsoby sponzorství. Na obálce bylo logo Exodus a text "Šťastné prožití vánočních svátků - Sdružení občanů Exodus". Firma Veset s.r.o. udělala bezplatně přípravu pro tisk, Plzeňská papírna v.o.s. dodala bezplatně papír a potištěné obálky, Typos a.s. vytiskl s výraznou slevou leták, žáci a studenti plzeňských základních a středních škol vložili leták do obálek a Česká pošta také s výraznou slevou provedla distribuci do poštovních schránek. 
   
 • prodej samolepek hlavně na poštách západních Čech a Prahy. 30 000 samolepek s logem sdružení a textem "Exodus Třemošná projekt bezbariérového centra pro tělesně handicapované - 50 Kč - Jeden za všechny, všichni za jednoho" v prodejní ceně 50 Kč za kus. Samolepky byly v prodeji na všech poštách západních Čech a některých v Praze od prosince 1994 do dubna 1995. Kromě pošt byly samolepky prodávány ve vybraných obchodech, ordinacích lékařů atd. 
   
 • vylepení 100 kusů bilboardů v Praze. Podařilo se nám uzavřít smlouvu s SPT Telecom Praha a.s. na realizaci vylepení 100 kusů bilboardů v Praze v prosinci 1994 (logo sdružení s adresou a číslem bankovního konta ve stylizovaném balíčku vlevo, postava mušketýra vpravo, text "SPT Telecom - podaná ruka tělesně postiženým" uprostřed). Firmě Daruma Plzeň zajistila bilboardové plochy s výraznou slevou, firma Kasal-Corps plakáty vytiskla. 
   
 • placená (audiotexová) telefonní linka (32 Kč/min). Firma IPC telemarketing poskytla bezplatně jednu telefonní linku. Na ní mohl kdokoliv volat od prosince 1994 do ledna 1995 24 hodin denně. Pan Marek Eben zdarma namluvil spot informující o projektu a kampani. Jedna minuta hovoru stála volajícího 32 Kč (provize SPT Telecom - 16 Kč, DPH a jiné poplatky - 1,50 Kč, příjem pro Exodus - 14.50 Kč). SPT Telecom nám převedl jednorázově peněžní hotovost, takže ve skutečnosti volající přispěl za minutu hovoru částkou 30,50 Kč. 
   
 • rozeslání více než tisíce osobních dopisů firmám - v něm opět informace o projektu, fotografie stavby a kampani. Žádali jsme majitele a ředitele firem a společností z celé republiky o finanční dar 500 nebo 1000 Kč. Byl též přiložen leták "Darujte nám okno" - možnost zakoupit přímo konkrétní okno do objektu v Třemošné. Rozmnožení dopisu provedla bezplatně firma Copia. 
   
 • reklamu na telefonní kartě SPT Telecom v nákladu 50 000 kusů zdarma. Přední strana - logo EXODUS, zadní strana - obsah projektu Exodus, spojení, malé logo, informace o možnosti zakoupení samolepky na poštách. Karta byla v prodeji od ledna 1995. 
   
 • informační středisko na plzeňském náměstí v galerii Maecenas umožnilo XCentrum Plzeň na měsíc prosinec 1994. Informace o postupu stavby, kampani samotné, sdužení EXODUS vč. propagačních materiálů, samolepek atd.. Každý úterý a čtvrtek zde probíhaly koncerty posluchačů Konzervatoře. Celá kampaň byla slavnostně zahájena právě zde za účasti sponzorů, spolupracovníků a novinářů. Uspořádali jsme také tiskovou konferenci. 
   
 • inzerce v novinách a časopisech včetně akce Darujte nám okno 
   
 • reklamní spoty i reportáže v několika rozhlasových stanicích a televizi

Zhodnocení

- podařilo se seznámit s projektem širokou veřejnost, zaznamenali jsme zájem ze strany postižených občanů o nabízené služby 
- dostali jsme nabídky od firem, které nám mohou pomoci 
- firmy a jednotlivci, které nám nabídli své služby, materiální pomoc nebo slevy v peněžní hodnotě 3.650.000 Kč 
- Přestože to nebylo prvotním cílem, akce přinesla i finanční přínos
- Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří jakýmkoli způsobem pomohli. 
- Velice si vážíme pomoci několika desítek osob, kteří od té doby přispívají trvalou srážkou ze mzdy.

 

  příjmy výdaje
samolepky 49.147 37.800
billboardy 1.400.000 1.054.000
Darujte nám okno 75.803 10.555
audiotex 64.107 0
dopis firmám 15.000 5.048
dopis občanům 0 3.000
ostatní 92.000 24.839
daň z příjmu - 206.000
celkem 1.696.057 1.341.559
rozdíl + 354.498  
 
 

Vzhledem k tomu, že akce probíhala na přelomu roků 94 a 95, je zde pro přehlednost uvedeno vyúčtování celé akce. 
Akce měla další přínosy, které lze jen obtížně vyčíslit, např. projekt získal publicitu, řada občanů nám začala pravidelně zasílat menší částku ze svého platu aj.

Datum události: 
1. 11. 1994

Téma galerie: