Bohatý je dárce 1994

velký kulturně společenský happening

  • 23. - 24. června 1994 na plzeňské pěší zóně v Kopeckého sadech - open air !
  • cíl: seznámení veřejnosti a propagace projektu bezbariérového centra EXODUS Třemošná.

Za účasti několika hudebních souborů, kouzelníka a moderátorů rádia FM plus jsme vytvořili v parné letní Plzni příjemný koutek.

Program

1. den čtvrtek 23. 6. sólové kytary a kytarové trio, dechová hudba Plzeňanka + mažoretky, žesťové fanfáry, kapely Nastřižené vlasy, Plzeňský jazzový kvintet, Petr Mach, ZNC, diskotéka open air.

2. den pátek 24. 6. koncertní akordeony, kapely Kredenc, Karolina, Darell Standing, Hibaj. Malování a modelování dětí plzeňských ZUŠ pod vedením svých učitelů a dalších zájemců přímo na akci. Vystoupení kouzelníka, předvádění práce na hrnčířském kruhu, děti si to mohly sami vyzkoušet.

Oba dny, příp. déle: benefiční výstava plzeňských výtvarníků ve Stop Gallery; prodejní výstava dětských výtvarných prací ve Smetanových sadech; kupónová soutěž na místě o množství cen. Soutěž na téma "postižení" v Radiu FM plus o hodnotné ceny.

- kromě mnoha jiného byla vydána i prestižní samolepka 
„Konečně tady někdo udělal něco normálního” - nejmenovaný vyšší úředník magistrátu

Všem zúčastněným patří dík.

Díky tomu, že se všichni umělci vzdali honoráře a díky nezištné pomoci několika desítek firem i jednotlivců přinesla akce i zisk finanční:

výdaje   příjmy  
doprava 3 587,00 prodej losů 7 020,00
materiál 4 842,90 prodej obrazů 2 600,00
telefon 100,00 příspěvky schránka 6 386,70
občerstvení 3 038,60    
celkem 11 568,50 celkem 16 006,70

 

Datum události: 
23. 6. 1994

Téma galerie: